• Termal Genleşme Ölçümleri

Termal Genleşme Ölçümlerinizi Unutmayın

Bir makinanın veya pompanın sağlıklı çalışabilmesi için Termal Genleşme çok önemlidir. Üretici tarafından verilen termal genleşme oranları cihaza entegre edilerek hizalama işlemi yapılabilir. Fakat üretici tarafından verilmeyen termal genleşme oranları lazer cihazı kullanılarakta sağlıklı bir şekilde belirlenebilir.

Termal Genleşme Makinanın Sağlıklı Çalışabilmesi İçin Çok Önemlidir

Termal genleşme ölçümleri ana makinanın aksiyal yada radyal çap kısmında görülebilmektedir. Bu işlemin yapılmaması hizalamada bozukluklar meydana gelmektedir.

2024 © Çag-Mak Marine Equipment